Over Margot

ACT & psychosociaal therapeut, coach en trainer

Graag stel ik me even voor

Mijn naam is Margot Karssens (1961), ik ben getrouwd en moeder van drie volwassen kinderen en woon samen met mijn man in Eelde.

Sinds 2018 heb ik mijn eigen praktijk ‘gewoon-Margot’, voor psychosociale hulpverlening. Daarnaast werk ik op het Ortho Pedagogisch Didactisch Centrum (OPDC) in Groningen. In mijn praktijk werk ik voornamelijk met volwassenen en bij het OPDC werk ik met jongeren die vastgelopen zijn in het voortgezet onderwijs.

Als mentor, coach, therapeut en trainer begeleid ik jongeren en volwassenen met uiteenlopende psychosociale en psychiatrische problematiek en ben ik ervaringsdeskundig op het gebied van dissociatieve stoornis en post-traumatische stress stoornis (PTSS).

Mensen omschrijven mij als betrokken, creatief, nieuwsgierig, onderzoekend, gedreven, geduldig en positief ingesteld, met ruime levens- en onderwijservaring en een diversiteit aan opleidingen.

Wat hieraan vooraf ging:

Na mijn opleiding tot docent lichamelijke opvoeding heb ik jarenlang met veel plezier in het voortgezet onderwijs gewerkt met leerlingen met een ondersteuningsbehoefte. Pubers zijn voor mij jonge ontdekkingsreizigers in ontwikkeling richting jongvolwassenen. ‘Wie ben ik, wat kan ik, wie wil ik zijn, waar liggen mogelijkheden en waar grenzen? Verantwoordelijkheid leren nemen voor eigen gedrag’. Belangrijke ontwikkelthema’s, niet alleen voor hen maar ook voor mij en anderen.

Zelf ben ik jaren geleden ingehaald door de worsteling met mijn verleden en zo in de psychiatrie beland. Ik heb ervaren dat het een hele kunst is om niet helemaal op te gaan in alle ellende.

Ik leerde en heb ervaren hoe verstand en gevoel elkaar kunnen beïnvloeden en hoe ik op een flexibele manier om kan gaan met vervelende gedachten, gevoelens en omstandigheden. Hierdoor ervaar ik meer rust en ruimte om, ondanks de obstakels die ik in mijn leven tegenkom, ook te kunnen blijven investeren in dat wat ik belangrijk vind. In plaats van te overleven leef ik weer. Het leven voelt zoveel lichter en ik ervaar meer voldoening. Dat gun ik iedereen!

Mentale veerkracht: flexibel meebewegen als het (l)even tegenzit.

Om het gedachtengoed hierachter (ACT) door te kunnen geven ben ik mij gaan bij-/ omscholen tot ACT & psychosociaal therapeut en EFT coach. ACT staat voor Acceptance & Commitment Therapy en EFT voor Emotional Freedom Techniques.

Zelf zie ik ACT als levenskunst, een samenspel van psychologische vaardigheden die je kunt trainen, en die samen jouw psychologische flexibiliteit (mentale veerkracht) kunnen vergroten. Met ACT leer je flexibeler om te gaan met moeilijke gedachten, gevoelens en omstandigheden, terwijl je op weg gaat om je doelen en dromen te verwezenlijken.

Kortom: ik bied hulp en ondersteuning richting ‘Lichter leven met meer voldoening’.

Ben jij op zoek naar professionele hulp, een luisterend oor of ondersteuning? Ik ga graag met je in gesprek. Wil je liever eerst kennismaken? Dat kan ook. Een kennismakingsgesprek is kosteloos en vrijblijvend.

Mijn CV

Hier kun je meer vinden over mijn opleiding & training en ervaring.

Kwaliteit
Ik vind het belangrijk om kwalitatief goede zorg te kunnen en blijven bieden die aansluit bij jou. Daarom heb ik mij aangesloten bij de NFG (Nederlanse Federatie Gezondheidszorg) en besteed ik veel aandacht aan (bij)scholing, intervisie en supervisie.

Registraties:
AGB-code praktijk gewoon-Margot: 90091695
AGB-code Margot: 90114885
RBCZ licentienummer Margot: 230130R
NFG (vakgroep VPMW) Margot: 9645
KVK: 7515885

Ik ben geregistreerd bij de NFG (Nederlandse Federatie Gezondheidszorg, vakgroep VPMW), de koepelorganisatie RBCZ (Register Beroepsbeoefenaren Complementare Zorg). Dat houdt in dat ik voldoe aan de kwaliteitseisen van de NFG en de ethische waarden en beroepscode van de NFG onderschrijf.
Door Quality in Care is vastgesteld dat het door mij gehanteerde kwaliteitssysteem voldoet aan de eisen zoals gesteld in de Wtza, Wkkgz, de Wmo en voldoet aan artikel 4.1.4 1e lid van de jeugdwet.
Daarnaast ben ik, als proffesional, lid van ACT Guide en van de ACBS Be-Ne.